ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • kick off สหกรณ์ออมดี มีสุข
 • Pirunraj
 • welcome
 • king10
 • king9
 • ผลงานของหน่วยงาน
 • แผนพัฒนาสหกรณ์
 • Ministry_founding_day_132

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้ตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • กิจกรรม “สหกรณ์ออมดี มีสุข” ตามโครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
  • ประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายก
  • รับชมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 'พระมารดาแห่งผ้าไทย'
  • รับชมภาพกิจกรรมการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีฯ
  • รับชมภาพการดำเนินการตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  จังหวัดนครนายก
  สำนักงาน ก.พ.
  Amlo

  เมนูอื่นๆ

  แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
  ผลงานของหน่วยงาน
  Infographic
  รวมระบบ
  Action plan
  annual report
  แผนและผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  รายงานการประชุม
  งบทดลอง
  แผนพัสดุรายปี
  รายงานวัสดุ
  สรุปข้อมูลประเมินฯ ของหน่วยงาน
  แนวทาง/มาตรการการปฏิบัติงาน
  คู่มือปฏิบัติงาน
  downloadform
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook
  Youtube
  Line Openchat
  มาตรฐานเว็บไซต์
  คู่มือประชาชน
  bigdata
  mobileapp
  EntryThailand